Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych stanowią dla nas ważną kwestię. Chcielibyśmy, żeby korzystając z aplikacji iPostcard i składając zamówienia na produkty iPostcard, czuli się Państwo bezpiecznie. Poniżej przedstawiamy Państwu informacje, jaki rodzaj danych gromadzimy i w jakim celu:

Przekazywanie danych/Rejestracja danych

Podczas korzystania z aplikacji iPostcard serwer WWW (usługa sieciowa) odnotowuje automatycznie pliki dziennika, których nie przyporządkowuje się żadnej konkretnej osobie. Dane te dotyczą np. typu i wersji przeglądarki, używanego systemu operacyjnego, referrer URL (adres strony źródłowej), adresu IP komputera wysyłającego zapytanie, daty i godziny zapytania serwerowego oraz zapytania Klienta o plik (nazwa pliku i URL). Dane te są gromadzone w celu analizy statystycznej. Nie są przekazywane osobom trzecim ani w celach komercyjnych, ani niekomercyjnych.

Wykorzystanie danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane tylko, jeśli są one dobrowolnie przekazywane, np. podczas zapytania i są niezbędne do realizacji umowy. Jeśli nie zachodzą ważne przyczyny związane z realizacją transakcji, mogą Państwo w każdej chwili odwołać udzieloną wcześniej zgodę na zapis Państwa danych osobowych ze skutkiem natychmiastowym (np. drogą elektroniczną). Państwa dane nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że ich przekazanie jest wymagane przepisami prawa.

Informacja, zmiana i usuwanie Państwa danych

Zgodnie z obowiązującym prawem mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas z pisemnym zapytaniem, czy i jakie Państwa dane osobowe są u nas zapisane. Właściwą odpowiedź otrzymają Państwo niezwłocznie.

Przekazywanie danych osobom trzecim

Dane osobowe przekazywane są osobom trzecim wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne w celu wykonania umowy albo w danym przypadku na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Przekazywanie danych osobom trzecim w celach komercyjnych nie ma miejsca.

Bezpieczeństwo danych

Udostępnione nam Państwa dane osobowe są zabezpieczane za pomocą wszelkich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w taki sposób, żeby były chronione przed dostępem osób nieuprawnionych. W przypadku wysyłania danych albo informacji szczególnie chronionych zaleca się skorzystanie z drogi pocztowej, ponieważ wysyłka drogą elektroniczną nie zapewnia całkowitego bezpieczeństwa danych.

Zmiany postanowień dotyczących ochrony danych osobowych

Od czasu do czasu aktualizujemy powyższe wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych. Powinni Państwo czasami zaglądać do tych wytycznych, żeby być na bieżąco w kwestii, w jaki sposób chronimy Państwa dane i ciągle ulepszamy naszą aplikację. W przypadku, jeśli dokonamy istotnych zmian w zakresie gromadzenia, korzystania i/lub przekazywania udostępnionych nam danych osobowych, wskażemy to Państwu w sposób jednoznaczny i dobrze widoczny. Korzystając z aplikacji iPostcard, akceptują Państwo warunki niniejszych wytycznych dotyczących ochrony danych osobowych.

W razie pytań dotyczących powyższych zasad polityki prywatności prosimy o kontakt mailowy: support@ipostcard.org