Stopka Redakcyjna

Kontakt:

iPostcard.org
Kropsburgstrase 10
67141 Neuhofen
Niemcy
E-mail: support@ipostcard.org
Telefon: +49 15223092823
Strona www: https://www.ipostcard.org
Osoba odpowiedzialna: Adam Richter
Numer VAT EU zgodnie z § 27a niemieckiej ustawy o podatku VAT: DE313050269

Ograniczenie odpowiedzialności

Treść strony internetowej została przygotowana z największą starannością i zgodnie z sumieniem. W związku z tym operator strony nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, kompletność i prawidłowość udostępnionych stron i treści.
Operator strony jako usługodawca zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o elektronicznych usługach informacyjnych i komunikacyjnych jest odpowiedzialny za treści własne i udostępnione informacje na zasadach ogólnych; zgodnie z §§ 8 do 10 niemieckiej ustawy o elektronicznych usługach informacyjnych i komunikacyjnych nie jest jednak zobowiązany do monitorowania przekazanych albo zapisanych, obcych informacji. Usunięcie albo blokowanie tych treści następuje zaraz po ujawnieniu konkretnego naruszenia przepisów prawa. Odpowiedzialność możliwa jest dopiero po uzyskaniu wiedzy na ten temat.

Linki zewnętrzne

Na stronie znajdują się tzw. „linki zewnętrzne” (odnośniki) do innych stron internetowych, na treść których operator strony nie ma wpływu. W związku z tym operator nie może ponosić odpowiedzialności za ich treść.
Za treść i poprawność udostępnionych informacji odpowiada każdorazowy operator połączonej strony. W momencie utworzenia łącza nie ujawniono żadnych naruszeń prawa. W przypadku ujawnienia takiego naruszenia link zostanie natychmiast usunięty.

Prawa autorskie/Prawa ochrony pracy wykonawcy dzieła autorskiego

Publikowane na tej stronie treści, utwory i informacje podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu i prawu ochrony pracy wykonawcy dzieła autorskiego. Wszelkie powielanie, edycja, rozpowszechnianie, zapis i wszelkie wykorzystywanie, niedopuszczone przez przepisy prawa autorskiego, wymagają uprzedniej, pisemnej zgody posiadacza prawa. Nielegalne kopiowanie/zapisywanie informacji, dostępnych na tych stronach, jest niedozwolone i karalne.